घर > हाम्रोबारे>उत्पादन उपकरण

उत्पादन उपकरण

१. जापानको कोबेलियन आन्तरिक मिक्सर
२. इटाली अकेले स्टील फाइबर दोहोरो उद्देश्य क्यालेन्डर मेशिन
American. अमेरिकी बार्टेल वायर वाइन्डि Prod उत्पादन लाइन
X. एक्स-रे मेशीन